Kompetencje cyfrowe przyszłością na rynku pracy

Data dodania: 07.12.2016


Wpływ nowych technologii na codzienne życie każdego człowieka z każdym miesiącem wydaje się przybierać coraz większe rozmiary. Obecnie znajomość i biegłość w posługiwaniu się rozwiązaniami technologicznymi kształtuje nie tylko nasze możliwości pozostawania w kontakcie ze znajomymi i rodziną, ale także na sferę zawodową i przebieg kariery. Oto jak nowe technologie mogą zmieniać rzeczywistość każdego pracownika, […]

Jakie języki pomogą znaleźć pracę?

Data dodania: 20.07.2016


Znajomość języków obcych nie od dziś są uznawane za jedną z najważniejszych umiejętności kandydata, który ubiega się o pracę. Obecnie w dobie wszechobecnej technologii i postępującej globalizacji niemal na porządku dziennym wydaje się być chociaż podstawowa znajomość języka angielskiego. Ale jak pokazują realia w praktyce okazuje się, że to za mało, żeby sprostać oczekiwaniom pracodawców. […]

Co-working, czyli praca przyszłości

Data dodania: 14.07.2016


Rozwój nowych technologii i przedsiębiorczości wśród młodych ludzi w ostatnich latach wpłynął na znaczne zwiększenie ilości powstających start-upów. Tendencję tę widać także w Polsce, gdzie tego typu niewielkie przedsiębiorstwa z roku na rok odnoszą coraz większe sukcesy i nie ustają w dalszym rozwoju. Jednak z uwagi na stosunkowo niewielkie nakłady finansowe, na jakie może sobie […]