Jakie języki pomogą znaleźć pracę?

Data dodania: 20.07.2016


Znajomość języków obcych nie od dziś są uznawane za jedną z najważniejszych umiejętności kandydata, który ubiega się o pracę. Obecnie w dobie wszechobecnej technologii i postępującej globalizacji niemal na porządku dziennym wydaje się być chociaż podstawowa znajomość języka angielskiego. Ale jak pokazują realia w praktyce okazuje się, że to za mało, żeby sprostać oczekiwaniom pracodawców. Jakie języki pomogą znaleźć pracę i jak opisywać znajomość języków obcych w CV?

Jakie języki to podstawa

Wydaje się, że znajomość języka angielskiego powinna być wysoko rozwinięta, chociażby wskutek prowadzenia nauki od wczesnych etapów edukacji. Jednak często taka nauka kończy się umiejętnością posługiwania się jedynie wybranymi zwrotami i frazami, a nie ma nic wspólnego z praktycznym używaniem języka na co dzień.  Niestety, chociaż oferty zatrudnienia na portalach z ogłoszeniami o pracy niemal zawsze zawierają zapis o konieczności znajomości języka angielskiego trudno oczekiwać, że wyuczone zwroty zostaną docenione przez rekrutera i uznane za wystarczającą znajomość języka.

Oprócz języka angielskiego dość dużo ofert na portalu z ogłoszeniami o pracę wiązało się ze znajomością języka niemieckiego, rosyjskiego francuskiego czy włoskiego. Wynika to kolejno z sąsiedztwa geograficznego oraz współpracy ekonomicznej i gospodarczej między naszymi krajami.

Czego uczyć się na przyszłość

Ale zdaniem analityków rynku pracy istnieje grupa języków obcych, które pomimo tego, że nie są tak popularne to ich nauka może zaprocentować w najbliższych latach. Eksperci przewidują, że już wkrótce na portalach z ogłoszeniami o pracy będziemy mieli do czynienia z prawdziwym wysypem ofert związanych ze znajomością języków rzadkich. Do tych najbardziej perspektywicznych zalicza się między innymi: norweski, duński czy japoński.

Jak oznaczyć w CV stopień znajomości języka obcego

Jeśli na portalu z ogłoszeniami o pracę (zobacz: szukampracy.pl) znajdziemy ofertę, w której pracodawca wymaga znajomości konkretnego języka trzeba umieścić taką informację w swoim CV. Często pojawia się problem z tym, jak określić biegłość z jaką posługujemy się tym językiem. Przeglądając porady i wzory CV natrafimy na pewno na wskazówki mówiące o tym, żeby przyjmując jeden określony rodzaj stopniowania znajomości języka obcego stosować go konsekwentnie.

Najbardziej popularnym sposobem na określenie stopnia zaawansowania w posługiwaniu się konkretnym językiem jest przyjęty przez Radę Europy poziom biegłości językowej CEFR. Według tej skali istnieje 6 poziomów znajomości języka obcego:

A1 – podstawowy,

A2 – niżej średnio zaawansowany,

B1 – średnio zaawansowany,

B2 – wyżej średnio zaawansowany (na poziomie certyfikatu FCE),

C1 – zaawansowany (na poziomie certyfikatu CAE),

C2 – biegłość językowa (na poziomie certyfikatu CPE).