Kompetencje cyfrowe przyszłością na rynku pracy

Data dodania: 07.12.2016


Wpływ nowych technologii na codzienne życie każdego człowieka z każdym miesiącem wydaje się przybierać coraz większe rozmiary. Obecnie znajomość i biegłość w posługiwaniu się rozwiązaniami technologicznymi kształtuje nie tylko nasze możliwości pozostawania w kontakcie ze znajomymi i rodziną, ale także na sferę zawodową i przebieg kariery. Oto jak nowe technologie mogą zmieniać rzeczywistość każdego pracownika, czyli kompetencje cyfrowe przyszłością na rynku pracy.

Co to są kompetencje cyfrowe

Coraz częściej eksperci analizujący sytuację na krajowym rynku pracy wskazują, że pracodawcy mają problemy ze skompletowaniem kadry. Co więcej, w badaniach grupy Manpower Perspektywy Zatrudnienia na IV kwartał 2016 roku, polscy pracodawcy ze wszystkich grup (czyli przedsiębiorstwa mikro, małe, średnie i duże) deklarowali planowany wzrost zatrudnienia w swojej firmie. Ale na deklaracjach nierzadko się kończy, głównie z powodu niedopasowania kompetencji kandydatów w stosunku do potrzeb pracodawców. Niemal każda firma spotkała się z sytuacją, w której publikowała oferty pracy i nie znajdowała odpowiedniego kandydata.

Okazuje się też, że jednym z najbardziej zaniedbanych obszarów kwalifikacji pracowników są tak zwane kompetencje cyfrowe. Pod pojęciem tym należy rozumieć wszystkie umiejętności, które związane są z efektywnym korzystaniem z zasobów mediów elektronicznych – od kompetencji czysto informatycznych, przez komunikowanie się za pośrednictwem mediów elektronicznych, aż po korzystanie z nowych technologii.

Gdzie wymagana są kompetencje cyfrowe

Jak pokazują realia kompetencje cyfrowe nie są obecnie domeną  jedynie firm funkcjonujących w branży IT. Nawet małe prywatne przedsiębiorstwa, z pozoru zupełnie niezwiązane z nowymi technologiami mogą czerpać z możliwości, jakie niesie ze sobą efektywne wykorzystywanie zasobów elektronicznych.

Od sprzedaży, przez promowanie firmy, sprawy administracyjne związane z prowadzeniem działalności, aż po badanie oferty konkurencji i potrzeb konsumentów. W każdym z tych obszarów przedsiębiorstwa mogą osiągać wymierne korzyści związane z dostępem do Internetu i nowych technologii.

Jak się rozwijać, żeby być atrakcyjnym dla pracodawców

W zależności od tego, w jakiej branży funkcjonuje dany pracownik, powinien on zainteresować się konkretnymi umiejętnościami, jakie mogą okazać się przydatne na jego stanowisku. Wystarczy przejrzeć aktualne oferty pracy i zobaczyć czego oczekują  pracodawcy. Na dobry początek można zacząć od nauki we własnym zakresie, a później można pomyśleć o rozwijaniu umiejętności na różnego rodzaju szkoleniach czy kursach.

Ale część odpowiedzialności za aktualny stan z pewnością ponoszą także sami pracodawcy, którzy zwyczajnie nie dbają o motywację pracowników w kwestii podnoszenia swoich kwalifikacji czy zapewniania dostępu do szkoleń. Tymczasem jak wskazują analitycy, kompetencje cyfrowe będą już w najbliższej przyszłości jednym z kluczowych czynników kształtujących gospodarkę w kraju – widać to już nawet dziś przeglądając oferty pracy dostępne notabene, w sieci.